Lietuviškai

Lithuanians' World Center for Advancement of Culture, Science and Education

Mission and Aims | Youth Exchange Programs | Services for Travelers | Culture and Art Projects | Publications

Youth exchange programs

Programs in Europe •
Programs in other countries •

Services for travelers

Tickets •
Discount cards •

Other services

Culture and art projects •
Publications •
Language cources •

Contacts

phone: +370 37 321 320
phone: +370 5 210 70 48
fax: +370 37 320 988
e-mail: info@lwc.lt


Publications


Lithuanians’ world center has prepared and published more than thirty academic and fiction publications:

Czeslaw Milosz
• Isos slėnis (The Valley of Isa)
• Nobelio paskaita (Nobel Lecture)

Henry Dauder
• Finansų apskaita 1-2 T.(Financial Acounting 1&2)

Zina Gaidienė
• Finansų valdymas (Financial Management)

Jonas Čepinskis and others
• Draudimas (Insurance)

Justinas Pikūnas and Aldona Palujanskienė
• Asmenybės vystymasis (Personality Development)

Aldona Vasiliauskienė
• Mokslo ir idealo keliu (On the Way to Science and Ideals)
• Monsinjoras Klemensas Gutauskas (Mosnignor Klemensas Gutauskas)

Justinas Pikūnas
• Rorschacho metodikos asmenybei tirti intergruotoji sistema
• Meilės psichologija (Love Psychology)
• Pikūno grafoskopinės skalės (PGS) vadovas

Robertas Jucevičius
• Strateginis organizacijų vystymas (Strategic Development of Organizations)

Vytautas Šernas
• Žiemgala -Zemgale

Anzelmas Matutis
• Žilo šilo darbininkai (Green boscage’s laborers)
• Kas žmogiuko širdyje (What’s in the Little Man’s Heart)

Rimas Kalvaitis
• Žodžiai vaikams Dievui Tėvynei ir artimui (Words for Children God Motherland and Neighbour)
• Taip myli vienas kitą žmonės (So people love each other)
• Kasdieninė duona (Every day Bread)

 

 

 

top / back / printer friendly

© PLC, 2001-2019.