Informacija šiuo metu yra atnaujinama. Apsilankykite vėliau.

Currently information is being updated. Please visit us later.

Pasaulio lietuvių centras - PLC leidinių sąrašas

PLC leidinių sąrašas
( Informacija iš PLC interneto svetainės (www.plc.lt). Spausdinta: 2019 08 20 )

 

Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras leidžia mokslinę ir grožinę literatūrą. Yra išleista:

• Petras Čeliauskas, Konstantinas Puodėnas. Didysis lietuvių – esperanto kalbų žodynas, 2018m.
• Vida Bladykaitė, Močiutės rezginėlė. Eilėraščiai ir eiliuotos pasakos vaikams. 2018m.
• A.Vitkus, G.Tamulaitis, A.Danauskas.Žalgirio pergalės parkas. 2018m.
• Sud.dr.,doc.J.Žvinys, dr.,doc.P.Žvinys. Kun. Jonas Žvinys, Žemės šviesa. Eilėraščių rinkinys. 2018m.
• Vida Bladykaitė, Angeliuko Mykoliuko pasakaitės. Eilėraščių rinkinys. 2018m.
• Linas Trakimas, Šiandien. Eilėraščių ir poetinės prozos rinkinys. 2018m.
• Sud. Valdas Kubilius ir Dalia Poškienė. Moksleivių kūryba Tėvynei #100. 2018m.
• Nerijus Pipiras, Susitikimai. Eileraščių rinkinys. 2018m.
• Birutė Jonelienė, Laisvės aušra 1988. 2018m.
• Judita Kaščiuškevičiūtė. Žiniuonės užrašai. Padėkime sau II d., 2018m.
• Sud. Valdas Kubilius, Poetė Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė. 2018m.
• Rima Petrilevičienė, Kuždesiai. 2018 m.
• Vytautas Steponas Vaičiūnas, Viskas gyva ir amžina. 2018m.
• Vytautas Steponas Vaičiūnas, Nykštuko draugija. 2018m.
• Sud. Valdas Kubilius. Stalinis 2018 metų kalendorius šešėliai, 2017m.
• Linas Trakimas, Nežydi niekas tamsoje. 2017m.
• Gediminas Jankus. Rytoj. Novelės, 2017m.
• Sud. Laimutė Proškutė. Tautosakinių ir instrumentologinių ekspedicijų keliais, 2017m.
• Siegfried Gronau. Klyksmas vaiduoklių mieste. Vilko vaikai, 2017m.
• Jutta Noak. Raudonos pelytės, 2017m.
• Vaičiūnas Vytautas Steponas. Amžinybės pėdsakai, 2017m.
• Sud. Valdas Kubilius. Stalinis 2017 metų kalendorius žvilgsniai, 2016m.
• Jolanta Kuznecovienė, Aušra Rutkienė, Milda Ališauskienė. Religingumas ir / ar dvasingumas Lietuvoje. Kaunas 2016 m.
• Markauskaitė Saulutė-Genovaitė. Ilgesio paukščiai, 2016
• Markauskaitė Saulutė-Genovaitė. Skulptorius Bernardas Bučas, 2016
• Keturakis Robertas. Nakties baltieji debesys, 2016m.
• Stepukonienė Inga. Garliava. Laikas ir žmonės, 2016m.
• Abromavičius Stanislovas. Sutikau raudonžiedį vakarą, 2016m.
• Sud. Valdas Kubilius. Stalinis 2016 metų kalendorius atspindžiai, 2016m.
• Vaičiūnas Vytautas Steponas. Dievo meilės dovana, 2015m.
• Inis Laimonas. Sakmė apie Gervių tiltą: romanas, 2015m.
• Zakarevičius Povilas. Vadybos mokslas Lietuvoje, 2015m.
• Bidvienė Ramutė. Kai aš sodžiuj vasarojau, 2015m.
• Sekevičienė Indrė. Dulkėtose alėjose, 2015m.
• Žemaitytė–Narkevičienė Ona. Perlaidotų kunigų kapai. II dalis, 2015m.
• Petrusevičienė Lina. Bėga ilgesio laikas, 2015m.
• Vaičiūnas Vytautas Steponas. Pažvelk Dievybei į akis, 2015m.
• Sud. Nijolė Tumėnienė. Kazys Šimonis. Kryžių, koplytstulpių ir stogastulpių piešiniai, 2015m.
• Keturakis Robertas. tiktai akimirkos, 2015m.
• Sud. Valdas Kubilius. Stalinis 2015 metų kalendorius akimirkos, 2015m.
• Pipiras Nerijus, Urbonavičius Robertas. Tarp laikrodžio rodyklių. Ad libitum, 2015m.
• Markauskaitė Saulutė-Genovaitė. Vilties vaivorykštė, 2014m.
• Sud. Valdas Kubilius. Kalvis Romas Karpavičius. Ugnis – nuolatinė gyvenimo palydovė, 2014m.
• 2014 metų kalendorius. Lietuvių tautinis kostiumas. Vaikų tautinis kostiumas, 2014m.
• Stepukonienė Inga, Ugenskas Stasys. Jonučių mokykla 40-ies metų kelias, 2014m.
• Buškevičienė Angelė. Susitikimai Gražiškiuose, 2014m.
• Vaičiūnas Vytautas Steponas. Tau atviras dangus, 2014m.
• Markauskaitė Saulutė-Genovaitė. Krekenava laiko tėkmėje, 2014m.
• Inis Laimonas. Baltas kurėnas: legendos ir sakmės, 2014m.
• Airini Vidmantas. Pro Deo ei Patria. LDK husarai 1500-1673, 2013m.
• Neimantas Romualdas. Gamtos dvasia, 2013m.
• Haruna Akagi. Sakuros Lietuvoje, 2013m.
• Barisienė Danutė. Pabūkim kartu, 2013m.
• Inis Laimonas. Juodojo akmens laumė, 2012m.
• Sud. Valdas Kubilius, Janina Masalskienė. Prof. Algirdas Antanas Avižienis, 2012m.
• Žemaitytė–Narkevičienė Ona. Perlaidotų kunigų kapai, 2012m.
• Makauskienė Irena. Šnektos tarp Nemuno ir Šešupės, 2012m.
• Medinė kryždirbystė Birštono savivaldybės teritorijoje, 2012m.
• Blauensteiner Dalia. Austrijos tapytojų darbai, 2012m.
• Kaminskas Algimantas. Ūkanos atnašavimas. II dalis Pamesti klauptai, 2012m.
• Kaminskas Algimantas. Ūkanos atnašavimas. I dalis Įskilę naščiai, 2011m.
• Žemaitytė-Narkevičienė Ona. Vyskupas Motiejus Valančius, knygnešystės pradininkas, 2011m.
• Keturakis Robertas. Jotvingiai, 2011m.
• Miłosz Czeslaw. Isos slėnis, 2011m.
• Zuzevičiūtė Vaiva, Žvinienė Vida. Projektų vadyba švietime, 2011m.
• VDU etnografinio ansamblio “Linago” dainų CD/ Lithuanian folk songs and instrumental music, Žėri blizga galionėliai ant mano galvelės... , 2010m.
• Buškevičienė Angelė, Kubilius Valdas. Monsinjoras Vytautas Kazlauskas: Tiesa padarys Jus laisvus, 2010m.
• 2011 metų kalendorius. Lietuvių tautinis kostiumas/ National costumes of Lithuania, 2010m.
• Kazlauskienė Asta, Rimkutė Erika, Bielinskienė Agnė. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra, 2010m.
• 2010 metų kalendorius. Lietuvių tautinis kostiumas iš VDU folkloro ansamblio Linago kolekcijos, 2009m.
• Sud. red. Keturakis Robertas. Šimonis Kazys. Istoriniai ir etnografiniai užrašai, 2009m.
• Žemaitytė-Narkevičienė Ona. Kanauninkas Juozapas Želvys, 2009m.
• Žemaitytė-Narkevičienė Ona. Kunigas Jurgis Jankevičius, 2009m.
• 2009 metų kalendorius. Lietuvių tautinis kostiumas iš VDU folkloro ansamblio Linago kolekcijos, 2008m.
• Kazlauskienė Asta, Rimkutė Erika, Bielinskienė Agnė. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra, 2008m.
• Bardi, terra di croci lituane / Bardi – lietuviškų kryžių žemė, 2007m.
• Černius, Vytautas J. Ph.D. Organizacija, grupė, individas, 2007m.
• Kazlauskienė Asta, Rimkutė Erika, Bielinskienė Agnė. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra, 2007m.
• Mikkels Klosse Klussis. Atkurtosios prūsų kalbos žodynas. Bazinis lietuvių-prūsų kalbų žodynas tolesnei leksikos rekreacijai, 2007m.
• Mikkels Klosse Klussis. Lexicon Borvssicvm Vetvs. Concordantia et Lexicon Inversum / Senosios prūsų kalbos konkordancija ir atvirkštinis žodynas, 2007m.
• Mikkels Klosse Klussis. Old Prussian Written Monuments: Text and Comments, 2007m.
• Mikkels Klosse Klussis. Prūsiška chrestomatija, 2007m.
• Mikkels Klosse Klussis. Wörterbuch der Wiederbelebten Pruβischen Sprache, 2007m.
• Sud. red. Keturakis Robertas. Šimonis Kazys. Sakmės, eilėraščiai, poetinė proza, 2007m.
• Varnas Adomas. Ant politikos laktų, 2007m.
• Vasiliauskienė Virginija, Rimkutė Erika. Probleminiai lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos aspektai, mokomoji knyga, 2007m.
• Žemaitytė-Narkevičienė Ona. Pašaltuonio knygnešiai: II pat. ir papild. leidimas, 2007m.
• Černius Vytautas J. Ph.D. Žmogaus vystymosi kelias. Nuo vaikystės iki brandos, 2006m.
• Kazlauskienė Asta, Rimkutė Erika, Bielinskienė Agnė. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra, 2006m.
• Sakalauskas Algimantas. Sūduvos krašto drožyba, skulptūra, kryždirbystė, 2006m.
• Šernas Vytautas. Glotoedukologija. Lingvodidaktika, 2006m.
• Šimonis Kazys. Kas tu esi, 2006m.
• Vytauto Didžiojo Universiteto Botanikos sodo raštai, 2006m.
• Klebaris Petras. Igliaukai. Kai prabyla širdis, 2005m.
• Blauensteiner Dalia. Dalia: tapybos darbų reprodukcijų albumas, 2005m.
• Pikūnas Justinas, Palujanskienė Aldona. Stresas, 2005m.
• Žemaitytė-Narkevičienė Ona. Klubo "Aukuras" fenomenas, 2005m.
• Jaunųjų dailininkų ir literatų debiutas Kėdainiuose 2003 rugpjūčio 16-23 d., 2004m.
• Vasiliauskienė Aldona. Monsinjoras Klemensas Gutauskas: Monografija, 2004m.
• Marijampolės miškų urėdija, 2003m.
• Matutis Anzelmas. Kas žmogiuko širdyje, 2003m.
• Matutis Anzelmas. Žilo šilo darbininkai, 2003m.
• Šinkariukas Tomas. Laisvė: pjesės, 2003m.
• Žemaitytė-Narkevičienė Ona. Nuo benediktinų vienuolyno iki Pašaltuonio parapijos, 2003m.
• Žiemgala / Zemgale. Turisto vadovas, 2003m.
• Anusevičienė O.V., Cibas P., Lilienė L.. Žmogaus anatomija ir fiziologija, 2002m.
• Pikūnas Justinas. Rorcharcho metodikos asmenybei tirti integruotoji sistema, 2002m.
• Šinkariukas Tomas. Melancholija: pjesės, 2002m.
• Tarptautinis medžio skulptorių simpoziumas „Isos slėnis 2001“, 2002m.
• Vaikų medžio drožėjų stovykla „Igliauka 2000“, 2002m.
• Miłosz Czesław. Isos slėnis: romanas, 2001m.
• Miłosz Czesław. Nobelio paskaita Švedijos Mokslų akademijoje, 2001m.
• Pikūnas Justinas, Palujanskienė Aldona. Asmenybės vystymasis: Kelias į savęs atradimą, 2001m.
• Pikūnas Justinas. Pikūno grafoskopinės skalės vadovas, 2001m.
• Vasiliauskienė Aldona. Episodes from Life of Scholar Justinas Pikūnas, 2001m.
• Vasiliauskienė Aldona. Mokslo ir idealo keliu, 2001m.
• Pikūnas Justinas. Rorschacho metodikos asmenybei tirti integruotoji sistema, 2000m.
• Tarptautinis medžio drožėjų simpoziumas Igliauka’99, 2000m.
• Čepinskis Jonas, Raškinis Dalius, Stankevičius Rimantas, Šernius Augustas. Draudimas, 1999m.
• Gaidienė Zina. Finansų valdymas, II pat. ir papild. leidimas, 1998m.
• Jucevičius Robertas. Strateginis organizacijų vystymas: monografija, 1998m.
• Pikūnas Justinas. Meilės psichologija: monografija, 1998m.
• VYDIJA Straipsnių rinkinys (anglų k.), 1998m.
• Kalvaitis Rimas. Kasdieninė duona: eilėraščiai, 1997m.
• Gaidienė Zina. Finansų valdymas, 1995m.
• Dauderis Henry. Finansų apskaita II T, 1994m.
• Kalvaitis Rimas. Taip myli vienas kitą žmonės, 1994m.
• Dauderis Henry. Finansų apskaita I T, 1993m.
• Kalvaitis Rimas. Žodžiai vaikams Dievui Tėvynei ir artimui, 1993m.

Per Pasaulio lietuvių centrą platinamos knygos:
• Avižienis Algirdas Antanas. Gyvenimo odisėja. DVD. Rež. Arvydas Barysas. 2014/2015m.
• Grigas Robertas. Benamės svajos, 2014m.
• Statkutė de Rosales Jūratė. Europos Šaknys ir mes, lietuviai. Europos šaknys I, II dalys. Didžiosios apgavystės, 2013m.
• Kazlauskas Vytautas. Atverkime protus ir širdis Jėzui Kristui, 2009m.
• Šimonis Kazys. Tapybos darbų reprodukcijų albumas, 2006m.
• Matutis Anzelmas. Vaivorykštė ežerą semia, 2003m.
• Grigas Robertas. Rekrūto atsiminimai, 1999m.

Mūsų leidinių aprašymus galite rasti adresu: leidiniai.plc.lt.

spausdinti      grįžti

 © PLC. S. Daukanto g. 11, Kaunas LT-44305, tel: (8-37) 321 320, el. paštas: info@lwc.lt