Informacija šiuo metu yra atnaujinama. Apsilankykite vėliau.

Currently information is being updated. Please visit us later.

Pasaulio lietuvių centras - Vatikano radijo lietuviškų laidų 70-mečio minėjimas Kaune

Vatikano radijo lietuviškų laidų 70-mečio minėjimas Kaune
( Informacija iš PLC interneto svetainės (www.plc.lt). Spausdinta: 2019 08 20 )

 

Lapkričio 25 d. Kaune vyko Vatikano radijo Lietuviškų laidų 70-mečio minėjimas ir knygos apie mons. Vytautą Kazlauską pristatymas. Minėjimą surengė ir knygą išleido Pasaulio lietuvių centras (PLC) bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu bei Istorine LR prezidentūra. Šventėje dalyvavo knygos autoriai Valdas Kubilius ir Angėlė Buškevičienė, taip pat garbūs svečiai: Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, vysk. Jonas Ivanauskas, mons. Alfonsas Svarinskas, kun. Vaclavas Aliulis, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, VDU prorektorius prof. Kęstutis Šidlauskas, mons. Vytauto Kazlausko artimieji.

Minėjimas prasidėjo Vytauto Didžiojo universitete, kur buvo atidaryta mons. V. Kazlausko vardo auditorija, nes porą metų jis ėjo humanitarinių mokslų fakulteto dekano pareigas, aktyviai prisidėjo atkuriant Universitetą, dėstė Katalikų teologijos fakultete bei dirbo kapelionu. Šventė tęsėsi Istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje. PLC generalinis direktorius V. Kubilius pristatė Vatikano radijo ir jo Lietuviškų laidų istoriją. Knygos bendraautorė ir redaktorė A. Buškevičienė skaitė ištraukas iš knygos, kuriose atsispindėjo, kad mons. V. Kazlauskas dirbdamas Vatikano radijuje ugdė religinę ir tautinę lietuvių savimonę, drąsino sovietų sistemos įbaugintus žmones. Buvo rodomos knygoje publikuotos nuotraukos, nuskambėjo mons. V. Kazlausko parengtos laidos ištrauka. Pažinoję monsinjorą žmonės dalijosi prisiminimais, o šventinę nuotaiką palikė fleita atlikti Franco Šuberto kūriniai.

Pirmoje 520 puslapių knygoje apie mons. V. Kazlauską chronologiškai apžvelgtas jo gyvenimas ir veikla. Didelę gyvenimo dalį – 38 metus monsinjoras dirbo Vatikano radijuje, todėl knygoje daug dėmesio skiriama šiai veiklai. Knyga skirta Vatikano radijo lietuviškų laidų 70-mečiui ir padėkos už Laisvę metams. Knygoje yra apie 30-ties mons. V. Kazlausko parengtų laidų fragmentų skriptai, ji gausiai iliustruota nuotraukomis iš asmeninio monsinjoro archyvo. Knygą „Mons. Vytautas Kazlauskas: Tiesa padarys jus laisvus“ galima įsigyti Kauno centriniame knygine arba Pasaulio lietuvių centre Kaune.

S. Adler-Mikulėnienė, Vatikano radijas

spausdinti      grįžti

 © PLC. S. Daukanto g. 11, Kaunas LT-44305, tel: (8-37) 321 320, el. paštas: info@lwc.lt